Trợ giúp về Search courses

Môn học điều dưỡng nội khoa bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho người lớn mắc các bệnh nội khoa và chuyên khoa hệ nội; thực hiện các kỹ thuật, quy trình chăm sóc nội khoa (lập kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh) và tư vấn giáo dục sức khỏe nâng cao sức khỏe người bệnh.


Giảng viên: ThS Nguyễn Ngọc Huyền

    ThS Đào Trọng Quân