Khu vực dành cho các hoạt động về Hội thi, Hội thảo, Tập huấn trên Hệ thống đào tạo trực tuyến e-Learning.

Help with Search courses

Khoá học hướng dẫn giảng viên sử dụng được tính năng của Moodle để đăng tải học liệu điện tử, các hoạt động dạy học và bài kiểm tra (Pretest) vào khoá học e-Learning trên hệ thống đào tạo trực tuyến.

Khoá học hướng dẫn sử dụng Tài khoản hộp thư theo tên miền TUMP (@tump.edu.vn) - Office_365

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tin học cho cán bộ, viên chức và người lao động của Nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hành nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành, thực hiện công việc và đào tạo. Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên triển khai tổ chức “Hội thi tin học trẻ năm 2018”