Danh mục các khoá học về chuyên ngành Lao & Bệnh phổi.

Trợ giúp về Search courses

- Học phần bệnh học lao bao gồm các nội dung về chuyên ngành lao: Những nội dung cơ bản dịch tễ học bệnh lao, các thể lao thường gặp trên lâm sàng, các thuốc điều trị lao thiết yếu và các phác đồ điều trị bệnh lao và phòng bệnh lao trong cộng đồng.

- Học phần này cũng giới thiệu về một số xét nghiệm đặc hiệu, xét nghiệm hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao: Xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao, BACTEC – MGIT, PCR, Gene Xpert MTB/RIF. Chụp Xquang phổi, soi phế quản phát hiện các tổn thương lao, làm phản ứng mantoux, xét nghiệm máu, đo chức năng hô hấp. Trên cơ sở đó giúp cho sinh viên thu nhận được những kiến thức cần thiết về bệnh lao, nhận thức được mối liên quan giữa môn bệnh học lao với các môn học khác và ứng dụng trong quá trình công tác tại cộng đồng.


8. Mục tiêu học phần:

            Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

8.1. Mục tiêu về kiến thức

Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên khoa trong chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng một số bệnh lao và bệnh phổi thường gặp.

thường gặp.

8.2. Mục tiêu về kỹ năng:

- Phối hợp thực hành lâm sàng để chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng một số bệnh lao và bệnh phổi thường gặp và xử trí các trường hợp cấp cứu trong chuyên khoa hô hấp.

- Phối hợp thực hành lâm sàng để chỉ định và phân tích thành thạo một số xét nghiệm và thăm dò cận lâm sàng phục vụ cho chẩn đoán và điều trị một số bệnh chuyên khoa thường gặp.

- Phối hợp thực hành lâm sàng để thực hành được một số thủ thuật thông thường thuộc chuyên khoa.

- Phối hợp thực hành lâm sàng để sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị bệnh chuyên khoa (Chọc hút dịch, hút khí màng phổi, đặt nội khí quản, mở khí quản, vận hành máy thở, ...).

- Phối hợp thực hành lâm sàng để tổ chức và thực hiện công tác quản lý, tư vấn điều trị ngoại trú bệnh nhân chuyên khoa tại cộng đồng.

8.3. Mục tiêu về thái độ

- Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người mắc bệnh chuyên khoa.

- Coi trọng công tác kiểm soát bệnh nhân Lao và dự phòng lây nhiễm tại cộng đồng.

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

9. Mô tả học phần:

Khóa học đào tạo cho học viên những kiến thức cơ bản về triệu chứng, hội chứng bệnh lý, chẩn đoán, xử trí cấp cứu, điều trị, tư vấn và dự phòng các bệnh lý Lao & Bệnh phổi.