Help with Search courses

Giải phẫuGiảng viên: PGS.TS Trịnh Xuân Đàn

                  ThS Trương Đồng Tâm

Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên khối lượng lớn kiến thức về đại cương môn học, các kiến thức cơ bản về các chi tiết giải phẫu chính của các thành phần thuộc hệ thống các cơ quan trong cơ thể (cơ quan vận động, hô hấp, tiêu hoá, niệu dục và thần kinh). Các kiến thức về cấu tạo giải phẫu cơ quan và liên quan tới một số chức năng chính của chúng trong cơ thể cũng như một số các dạng biến đổi về giải phẫu của các cơ quan này.

Cung cấp thêm cho sinh viên những kiến thức sâu liên quan đến các môn học cơ sở cũng như lâm sàng sau này để áp dụng khi có biểu hiện tổn thương thành phần của các cơ quan để hình thành thái độ của sinh viên trong quá trình học kiến thức.