Help with Search courses

Hóa sinh là môn học mô tả cấu tạo và chuyển hóa các chất trong cơ thể, nồng độ các chất đó trong tế bào và dịch sinh vật, cơ chế tạo thành cùng các quá trình vận chuyển các chất, quá trình thoái hóa các chất, sự trao đổi năng lượng để duy trì sự sống. Vì vậy, sinh hóa rất cần thiết cho nhiều ngành: vi sinh vật, sinh vật học, siêu vi trùng học, phôi học, sinh lý học người và thực vật, y học…Chính vì vậy các sinh viên dù đi vào chuyên ngành nào cũng đều cần thiết được trang bị những kiến thức về hóa sinh.