Help with Search courses

     Môn học Dược lý cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tác dụng, cơ chế tác dụng, áp dụng lâm sàng, tác dụng không mong muốn của từng nhóm thuốc phân theo tác dụng sinh lý - bệnh lý - điều trị học. Từ những kiến thức cơ bản này sinh viên có thể kê đơn thuốc, sử dụng thuốc và theo dõi quá trình sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Cán bộ tham gia giảng dạy

1. Ths Nguyễn Tiến Phượng.

2. Ths Ngô Thị Mỹ Bình.

3. Ths Đinh Thị Thu Ngân.

4. Ths Trần Ngọc Anh.

5. Ths Lại Thị Ngọc Anh.

6. Ds Nguyễn Văn Dũng.

7. Bs Nguyễn Thị Phương Thảo.

8. KTV Nguyễn Khánh Ly.