Môn học điều dưỡng nội khoa bao gồm những kiến thức cơ bản về bệnh học nội khoa và chăm sóc sức khỏe cho người trưởng thành và người già mắc các bệnh nội khoa và chuyên khoa hệ nội. Cung cấp những kiến thức cơ bản về những thay đổi về tâm sinh lý và các vấn đề sức khỏe của người bệnh; Nhu cầu chăm sóc của người bệnh và vai trò của người điều dưỡng.