Học phần Điều dưỡng Sản-phụ khoa sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sản khoa, những thay đổi sinh lý trong thời kỳ mang thai và thời kỳ hậu sản. Cách chăm sóc người phụ nữa trước, trong và sau khi sinh, những bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa thông thường để nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe sinh sản.