Tổ chức - Quản lý y tế & Ch­ương trình y tế quốc gia – Dân số là giáo trình chuyên ngành Y xã hội học dùng để giảng dạy cho đối t­ượng sinh viên Đại học Y Dược trong chương trình đào tạo theo tín chỉ. Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về Tổ chức – quản lý y tế trong hệ thống y tế Việt Nam. Giáo trình cũng giới thiệu và cung cấp các kiến thức về tổ chức quản lý các chương trình y tế Quốc gia và một số nội dung cơ bản về lĩnh vực Dân số.